Terug naar website

Privacy beleid

LocalMeetings bv

PRIVACY POLICY


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van LocalMeetings. U dient zich ervan bewust te zijn dat LocalMeetings niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. LocalMeetings respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (voormalig-)klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden jouw gegevens altijd vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LocalMeetings houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wettelijk kader geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (uitspraak van het Hof van Justitie van de EU). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Ons gebruik van persoonsgegevens
Indien je een boeking plaats voor een van onze aangesloten locaties, worden de volgende gegevens verzameld:
1. Gegevens organisatie:
a. Bedrijfsnaam
b. Adres

2. Gegevens contactpersoon:
a. Naam
b. Adres
c. E-mail
d. Geslacht
e. Telefoonnummer

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon- of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op extern beveiligde servers van LocalMeetings of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op extern beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar extern beveiligde servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Sociale media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten: “liken” of delen op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en van Twitter om te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt in ieder geval zo veel mogelijk geanonimiseerd.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Verwijdering/bezwaar
Hoe kan ik ervoor zorgen dat LocalMeetings alle persoonsgegevens die op mij betrekking hebben worden gewist uit de bestanden van LocalMeetings?
Door contact op te nemen met support@localmeetings.nl en te vermelden dat je wenst dat al jouw gegevens door LocalMeetings worden gewist, stel je onze procedure in werking om dat verzoek te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre jouw gegevens voor ons nog noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsuitoefening, of en in hoeverre wij een juridische plicht hebben deze gegevens te bewaren en of bewaren noodzakelijk is in het kader van de belangen van een klant of voormalig klant van LocalMeetings. Je ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op jouw verzoek.

Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens
Jij als betrokkene hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht staat beschreven in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als je bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens dan moet LocalMeetings daarmee stoppen, tenzij LocalMeetings dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen van de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen.
Door contact op te nemen met support@localmeetings.nl en te vermelden dat je bezwaar wil maken, stel je onze procedure in werking om het bezwaar te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre LocalMeetings dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op jouw verzoek.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan het privacy statement voldoen. Als je vragen hebt over het privacy statement, kun je contact met ons opnemen via support@localmeetings.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies. Meer informatie